Toimintamme

Itä-Suomen lukioista maailmalle! -hanke (ESR) käynnistyi syksyllä 2015 ja sen tiimoilta vuoden 2016 alussa perustettiin NEST-keskus – Network for Global Excellence on Upper Secondary Education and Training. Keskuksen toimipisteet ovat Kuopiossa, Joensuussa ja Savonlinnassa ja työntekijöitä meillä on kolme. Tavoitteenamme on edistää Itä-Suomen lukioiden kansainvälisyyttä, kehittää lukioiden kv-osaamista sekä tiivistää itäsuomalaisten lukioiden yhteistyötä kansainvälisessä toiminnassa. Lisäksi kehitämme lukioiden yrittäjyyskasvatusta ja työelämäyhteyttä.

Mukana toiminnassa on 18 lukio-opetuksen tarjoajaa (Joensuu, Joroinen, Kuopio, Lieksa, Rautalampi, Savonlinna, Siilinjärvi, Sulkava, Suonenjoki, Tuusniemi, Vesanto), lukioita piirissämme on yhteensä 18 kappaletta.

NEST-keskuksen toiminta

  • Tiedotamme lukioille kiinnostavista kansainvälisistä vaihto-ohjelmista ja kv-vierailumahdollisuuksista, esim. Future Leaders, Benjamin Franklin Summer Institute ja Euroscola – Toki muistuttelemme myös perinteisemmistä ohjelmista
  • Välitämme tietoa lukioille soveltuvista hankerahoitusmahdollisuuksista sekä niiden hakuajoista, esim. Nordplus Junior, Erasmus+, Interreg Europe, Interreg Itämeren alueen ohjelma, ENI, NPA, Horizon 2020, Leader
  • Autamme lukioita laatimaan hakemuksia rahoitusohjelmiin: Arvioimme hankeaihioita, ideoimme ja kehitämme sisältöjä ja tarjoamme ”vierihoitoa” hakemusten kirjoittamisessa ja budjetoinnissa
  • Tiedotamme lukioille mielenkiintoisista kansainvälisyyteen, yrittäjyyskasvatukseen ja työelämätaitoihin liittyvistä tapahtumista
  • Organisoimme kansainvälisyyteen, yrittäjyyskasvatukseen ja työelämätaitoihin liittyviä tapahtumia itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • Kehitämme Nuori Yrittäjyys (NY)- ja YES-toimintaa Itä-Suomessa sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa
  • Kehitämme lukioiden kotikansainvälistymistä ja vaikutamme positiivisesti kieltenopetuksen monimuotoisuuden varmistamiseen
  • Tuemme kouluja opetuksen kehittämisessä kansainvälisyyden, yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen osalta

Blogi