Toimintamme

Itä-Suomen lukioista maailmalle! -hanke (ESR) käynnistyi syksyllä 2015 ja sen tiimoilta vuoden 2016 alussa perustettiin NEST-keskus – Network for Global Excellence on Upper Secondary Education and Training. Keskuksen toimipisteet ovat Kuopiossa, Joensuussa ja Savonlinnassa ja työntekijöitä meillä on kolme. Tavoitteenamme on edistää Itä-Suomen lukioiden kansainvälisyyttä, kehittää lukioiden kv-osaamista sekä tiivistää itäsuomalaisten lukioiden yhteistyötä kansainvälisessä toiminnassa. Lisäksi kehitämme lukioiden yrittäjyyskasvatusta ja työelämäyhteyttä.

Mukana toiminnassa on 18 lukio-opetuksen tarjoajaa (Joensuu, Joroinen, Kuopio, Lieksa, Rautalampi, Savonlinna, Siilinjärvi, Sulkava, Suonenjoki, Tuusniemi, Vesanto), lukioita piirissämme on yhteensä 18 kappaletta.

NEST-keskuksen toiminta

  • Tiedotamme lukioille kiinnostavista kansainvälisistä vaihto-ohjelmista ja kv-vierailumahdollisuuksista, esim. Future Leaders, Benjamin Franklin Summer Institute ja Euroscola – Toki muistuttelemme myös perinteisemmistä ohjelmista
  • Välitämme tietoa lukioille soveltuvista hankerahoitusmahdollisuuksista sekä niiden hakuajoista, esim. Nordplus Junior, Erasmus+, Interreg Europe, Interreg Itämeren alueen ohjelma, ENI, NPA, Horizon 2020, Leader
  • Autamme lukioita laatimaan hakemuksia rahoitusohjelmiin: Arvioimme hankeaihioita, ideoimme ja kehitämme sisältöjä ja tarjoamme ”vierihoitoa” hakemusten kirjoittamisessa ja budjetoinnissa
  • Tiedotamme lukioille mielenkiintoisista kansainvälisyyteen, yrittäjyyskasvatukseen ja työelämätaitoihin liittyvistä tapahtumista
  • Organisoimme kansainvälisyyteen, yrittäjyyskasvatukseen ja työelämätaitoihin liittyviä tapahtumia itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • Kehitämme Nuori Yrittäjyys (NY)- ja YES-toimintaa Itä-Suomessa sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa
  • Kehitämme lukioiden kotikansainvälistymistä ja vaikutamme positiivisesti kieltenopetuksen monimuotoisuuden varmistamiseen
  • Tuemme kouluja opetuksen kehittämisessä kansainvälisyyden, yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen osalta

NEST 2023-2025 STRATEGIA

 NEST-keskus tukee Itä-Suomen lukioiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Keskus toimii verkostona, joka mahdollistaa lukioiden välistä yhteistyötä ja toimintakulttuurin yhteiskehittämistä. Strategia 2023-2025 painottaa erityisesti hyvinvointia ja jaksamista sekä saavutettavuutta ja laatua opetussuunnitelman puitteissa.

Keskus tarjoaa palveluja ja hankkeiden toteutukseen apua itäsuomalaisille lukioille ja lukiolaisille ajankohtaisten asioiden tukemiseksi. Strategiakauden painopisteitä ovat hyvinvointi ja jaksaminen, opetusteknologia/digitaalisuus, laatu ja saavutettavuus sekä kansainvälisyys.

 NEST-KESKUKSEN PALVELUT

Hyvinvointi ja jaksaminen: NEST-keskus keskittyy tuomaan hyvinvointia ja jaksamista jäsenlukioiden lukiokoulutukseen. Tarjoamme tukipalveluita, kuten ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja oppimaan oppimisen taitoja, jotka auttavat opiskelijoita menestymään ja voimaan paremmin.

 Laatu ja saavutettavuus:NEST-keskus sitoutuu tukemaan lukioiden laatua ja saavutettavuutta. Tarjoamme ohjausta ja resursseja opetuksen parantamiseen, teknologian hyödyntämiseen ja saavutettavuuden lisäämiseen, jotta jokainen opiskelija saisi laadukasta koulutusta.

 Kansainvälisyys: NEST-keskus tukee Itä-Suomen lukioiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Se painottaa kansainvälisyyttä strategiassaan ja auttaa lukiota integroimaan kansainvälisiä näkökohtia opetussuunnitelmaansa. Kansainvälisyyttä pidetään tärkeänä osana lukiokoulutusta.

 Hankeosaamista, neuvontaa ja sparrausta kouluille

NEST-keskus opastaa hankehallinnossa kaikissa projektin vaiheissa hankesuunnittelusta rahoituksen hakemiseen, hankkeen hallinnointiin ja toteutukseen ja raportointiin. Toimintaan osallistetaan koulun toiveiden mukaan johdon ja opetushenkilökunnan ohella myös opiskelijoita. NEST-keskus kouluttaa, auttaa löytämään kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja tiedottaa kouluille kansainvälisyyttä ja työelämäyhteistyötä edistävistä hankemahdollisuuksista. 

Verkoston tuki: NEST-keskus tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia tehokkaaseen kokemusten vaihtoon verkoston eri lukioiden välillä. Tämä mahdollistaa alueellisen yhteistyön kansainvälisen toiminnan tai työelämäyhteistyön järjestämisessä.

Blogi