Meijän lukio 2

Meijän lukio 2 – Lukiolaisten koulupudokkuuden ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen Itä-Suomessa

Suomessa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Vuonna 2021 voimaan astunut laajennettu oppivelvollisuus pyrkii turvaamaan kaikille tarpeellisen osaamisen, yhdenvertaistamaan osaamista sekä lisäämään hyvinvointia.

Itä-Suomessa on käynnistymässä kaksi EU-rahoitteista hanketta, joissa pyritään lisäämään opintoihin kiinnittymistä ja ehkäisemään koulupudokkuutta toisen asteen opinnoissa. Hankkeille on todellinen tarve, sillä esimerkiksi Savon koulutuskuntayhtymässä noin 700 henkilöä keskeyttää ammatilliset opintonsa vuosittain ja heistä noin puolet tippuu tavoittamattomiin jääden ilman tukea.

Lukiolaisten koulupudokkuuteen pureutuvassa Meijän lukio -hankkeessa opinnoista suoriutumisen työkaluja on tarjolla monipuolisesti erilaisen tuen, toiminnan ja digitaalisten ratkaisujen avulla. Opiskelijoille järjestetään matalan kynnyksen toimintoja, hyvinvointia tukevia tapahtumia ja mittauksia sekä vahvistetaan opiskelutaitoja ja annetaan tukea opiskelukyvykkyyteen. Hankkeessa lisätään myös opettajien osaamista vastaamaan opiskelijoiden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä edistetään opettajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Lisäksi vahvistetaan huoltajien ymmärrystä nuorten hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä tuetaan huoltajia nuoren rinnalla kulkemisessa opintojen aikana.

Hankkeessa ovat mukana Kuopion lukiokoulutus, Siilinjärven lukio, Vesannon lukio, Rautalammin lukio, Suonenjoen lukio, Leppävirran lukio, Joroisten lukio, Savonlinnan lyseon lukio ja Sulkavan lukio.

NEST-keskus

Projektipäällikkö Sanna Oikari
+358 44 718 4884, sanna.oikari(at)kuopio.fi

Hyvinvointivalmentaja Jasmine Riekkinen
+358 44 718 4249, jasmin.riekkinen@kuopio.fi

Hyvinvointivalmentaja Meiju Tiirikainen
+358 44 718 4249, meiju.tiirikainen@kuopio.fi

https://www.facebook.com/nestkeskus/