Opettajat

Opettajilla on mahdollisuus kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan osallistumalla kv-projekteihin tai täydennyskoulutuksiin. Rahoitusta voi hakea kotimaisista tai ulkomaisista ohjelmista, säätiöiltä ja kunnilta.

Kattavan listauksen rahoitusmahdollisuuksista löydät Polkka-sivustolta. Voit myös tiedustella meiltä suoraan rahoitusvaihtoehdoista. Etsimme oikeat lähteet, tuemme hakemusten kirjoittamisessa sekä avustamme tarvittaessa myös projektihallinnassa. Mikäli oman projektin hakeminen ja koordinointi tuntuu liian työläältä, on mahdollista tarjoutua kumppaniksi kansallisiin ja kansainvälisiin projektiverkostoihin. Koulujen eurooppalaisia verkostoja löydät eTwinniningistä. Hankekumppaneita voit hakea rahoitusohjelmien verkkosivuilta sekä kysyä vaihtoehdoista myös NEST-keskukselta.

Blogi