Meijän lukio II –hanke sai virallisen hankepäätöksen helmikuussa ja hanke aloitti toimintansa rekrytoinneilla ja suunnittelulla. Rekrytoinnit on saatu päätökseen ja alla on kuvattu Meijän lukio II –hankkeen tiimi ja vastuualueet. 

Meijän lukio II –hanketiimi ja vastuualueet:  

Hanketiimin esittäytymisiä:  

Täällä esittäytyy hankkeen vetäjänä jatkava Sanna Oikari, suunnittelun ja hallinnon KM Joensuusta. Minulla on useamman vuoden työkokemus eriteemaisten hankkeiden, koulutussuunnittelun ja henkilöstöhallinnon tehtävistä. Viimeisimmät neljä vuotta olen työskennellyt Kuopion kaupungin lukiokoulutuksen NEST-keskuksessa. Meijän lukio II -hankkeelta odotan konkreettisia toimintoja ja malleja nuorten ja opetushenkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi sekä koulupudokkuuden ennaltaehkäisemiseksi, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Työskentelytapaani kuvaa eteenpäin vievä positiivinen ote, yhteistyö ja kehittäminen sekä kokonaisuuksien hallinta. Vapaa-aikaani vietän perheen parissa ja tykkään liikkua eli pelaan sählyä ja padelia sekä käyn salilla. Talvisin minut löytää viikonloppuisin Kolin rinteistä ja kesäisin patikoimasta. Yhteystiedot: sanna.oikari@kuopio.fi, puh. 044 718 4884.

Täältä esittäytyy hankkeen yksi hyvinvointivalmentajista, Jasmin Riekkinen (alue 2). Ilokseni olen saanut jatkaa työtä nuorten hyvinvoinnin eteen ja koulukiinnittymiseen liittyen myös nyt alkuvuodesta alkaneessa hankkeessa. Koulutukseltani olen uskonnon- ja psykologianopettaja, työskennellyt lähivuosina niin opettajana kuin hanketyössäkin. Kiitollisin mielen kuljen nuorten rinnalla molemmissa rooleissa heidän koulutaipaleensa ajan. Nuorten kohtaaminen on minulle itselleni suuri voimavara ja antaa jaksamista niin työhön kuin arkeen. Siellä arjessa päiviäni ilostuttavat oma perhe, ystävät sekä liikunta.  Yhteystiedot: jasmin.riekkinen@kuopio.fi, puh. 044 718 4249.

Täällä esittäytyy myös yksi hankkeen hyvinvointivalmentajista, Meiju Tiirikainen (alue 1). Olen LitM Kuopiosta ja aikaisemmin olen työskennellyt liikunnan- ja terveystiedon opettajana. Viimeisimmät vuodet olen ollut valmentajana Meijän Lukio -hankkeessa ja nyt ilokseni saan jatkaa tätä tärkeää työtä lukiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi osana muuta hanketiimiä. Meijän Lukio II -hankkeelta odotan sujuvaa jatkumoa edellisen hankkeen onnistuneille toiminnoille sekä uusia käytänteitä nuorten kouluarjen tukemiseksi hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta. Minulle on suuri ilo olla mukana edistämässä nuorten hyvinvointia osana heidän lukiopolkuaan ja odotankin innolla mitä kaikkea pääsemme yhdessä opiskelijoiden ja hankelukioidemme kanssa kehittämään. Vapaa-aikaani vietän perheen sekä liikuntaharrastusten parissa. Kilpaura alppihiihdossa on vaihtunut rakkaaseen harrastukseen ja talvisin käynkin paljon laskettelemassa. Näin aikuisiällä olen innostunut myös Crossfitistä ja siitä onkin tullut minulle hyvin tärkeä harrastus. Perheemme innokas koira pitää osaltaan huolen siitä, että myös minun lenkkitossut pysyvät aktiivisessa käytössä. Yhteystiedot: meiju.tiirikainen@kuopio.fi, puh. 044 718 5290.

Täällä esittäytyy koulunuorisotyöntekijä Lester Silvennoinen (alue 3). Olen liikuntaneuvoja koulutukseltani. Olen toiminut mm. teknisen ja liikunnan opettajan sijaisena peruskoulussa. Haluan innostaa, auttaa nuoria opiskelemaan ja rakentamaan heidän tulevaisuuttaan. Pyrin omalla osaamisellani ja esimerkilläni kehittämään nuorten hyvinvointia. Harrastan liikuntaa monipuolisesti ja olen harrastanut jalkapalloa. Nykyään retkeilen ja pidän luonnossa liikkumisesta. Yhteystiedot: lester.silvennoinen@kuopio.fi, puh. 044 718 5291.

Huhtikuussa hankkeessa aloittivat kehittävän harjoittelun tutut Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat Anni Immonen ja Joonas Ropponen. Anni ja Joonas tekevät vuoden 2024 aikana myös opinnäytetyönsä hankkeelle aiheesta lukiolaisten koulukiinnittyminen.

1.5. hankkeessa aloittaa hyvinvointivalmentaja Sanna Ruotsalainen (alue 3) ja elokuun alussa hankkeessa aloittavat nivelvaiheen opinto-ohjaajat Sanna Multala (alue 1) ja Tytti Puuronen (alue 2). Heidän esittäytymisensä julkaistaan tulevissa postauksissa. 

Ajankohtaista: 

Kevään 2024 aikana hanketiimi on toteuttanut ja toteuttaa hankelukioiden kanssa hanke-esittelyjä ja syksyn toimintojen suunnittelun aloituspalavereita. Tavoitteena on ollut avata hankkeen tavoitteita ja toimintoja sekä suunnitella tulevaa lukuvuotta ja hanketiimin kouluille jalkautumisia. Lisäksi hanketiimi toteuttaa jo kevään 2024 aikana opiskelijoille suunnatun lyhyen kartoituksen koulukiinnittymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä opettajien toiveista hankkeen toimenpiteiden kohdennuksille. Pohjois-Savon alueella toimintojen osalta on jo starttailtu tutorkoulutuksia ja Etelä-Savossa koulunuorisotyöntekijä Lester on osallistunut Savonlinnan lyseon lukion projektiviikolle. 

  • Hanketiimin järjestämä yhteinen infotilaisuus: ma 29.4. klo 14.30-16 (teams), tervetuloa kaikki kuulolle!
  • Ohjausryhmä 1. kokous 15.5. klo 14-16 (teams) 

Talous: 

Hankkeen budjetti kohdentuu: 

  • Hanketiimin henkilöstökuluihin 
  • Kehittämistyöhön 
  • Hyvinvointitoimintoihin 
  • Opettajien koulutuksiin sekä  
  • Hanketiimin kouluille jalkautumisten matkakustannuksiin 

Lukiokohtaiset hankebudjetit on laskettu hyvinvointitoimintojen toteuttamiseen hankeajalle suhteessa lukion opiskelijamäärään. Vuoden 2024 budjetit käydään läpi kevään koulukohtaisissa suunnittelupalavereissa.  

Opettajayhteyshenkilön ilmoittaminen: 

Sannalle (sanna.oikari@kuopio.fi) voi ilmoittaa Meijän lukio II –hankkeen opettajayhteyshenkilön. 

Seuraava postaus julkaistaan toukokuun lopussa ja siinä avataan mm. hankkeen tavoitteet ja jatketaan hanketiimin esittäytymisiä.

Keväisin hanketerveisin, 

Sanna, Meiju, Jasmin ja Lester