NEST 2023-2025 Strategia

NEST 2023-2025

NEST-keskus tukee Itä-Suomen lukioiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Keskus toimii verkostona, joka mahdollistaa lukioiden välistä yhteistyötä ja toimintakulttuurin yhteiskehittämistä. Strategia 2023-2025 painottaa erityisesti hyvinvointia ja jaksamista sekä saavutettavuutta ja laatua opetussuunnitelman puitteissa.

Keskus tarjoaa palveluja ja hankkeiden toteutukseen apua itäsuomalaisille lukioille ja lukiolaisille ajankohtaisten asioiden tukemiseksi. Strategiakauden painopisteitä ovat hyvinvointi ja jaksaminen, opetusteknologia/digitaalisuus, laatu ja saavutettavuus sekä kansainvälisyys.

NEST-KESKUKSEN PALVELUT

Hyvinvointi ja jaksaminen: NEST-keskus keskittyy tuomaan hyvinvointia ja jaksamista jäsenlukioiden lukiokoulutukseen. Tarjoamme tukipalveluita, kuten ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja oppimaan oppimisen taitoja, jotka auttavat opiskelijoita menestymään ja voimaan paremmin.

Laatu ja saavutettavuus:NEST-keskus sitoutuu tukemaan lukioiden laatua ja saavutettavuutta. Tarjoamme ohjausta ja resursseja opetuksen parantamiseen, teknologian hyödyntämiseen ja saavutettavuuden lisäämiseen, jotta jokainen opiskelija saisi laadukasta koulutusta.

Kansainvälisyys: NEST-keskus tukee Itä-Suomen lukioiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Se painottaa kansainvälisyyttä strategiassaan ja auttaa lukiota integroimaan kansainvälisiä näkökohtia opetussuunnitelmaansa. Kansainvälisyyttä pidetään tärkeänä osana lukiokoulutusta.

Hankeosaamista, neuvontaa ja sparrausta kouluille

NEST-keskus opastaa hankehallinnossa kaikissa projektin vaiheissa hankesuunnittelusta rahoituksen hakemiseen, hankkeen hallinnointiin ja toteutukseen ja raportointiin. Toimintaan osallistetaan koulun toiveiden mukaan johdon ja opetushenkilökunnan ohella myös opiskelijoita. NEST-keskus kouluttaa, auttaa löytämään kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja tiedottaa kouluille kansainvälisyyttä ja työelämäyhteistyötä edistävistä hankemahdollisuuksista. 

Verkoston tuki: NEST-keskus tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia tehokkaaseen kokemusten vaihtoon verkoston eri lukioiden välillä. Tämä mahdollistaa alueellisen yhteistyön kansainvälisen toiminnan tai työelämäyhteistyön järjestämisessä.