NEST-keskus koordinoi syksyllä 2022 startannutta Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi Itä-Suomessa (ESR) -hanketta!

Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi Itä-Suomessa – hankkeen (1.9.2022 – 31.12.2023) tavoitteena on lisätä nuorten hyvinvointia ja jaksamista kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäisevästi, nuorten toiveita kuunnellen. Hanke kohdentuu nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäytymisen ja pudokkuuden riskien tunnistamiseen ja ehkäisemiseen. Hankkeessa muodostuvan hyvinvoinnin toimintamallin ja palvelurepertuaarin (toimintoja ja tapahtumia nuorille ja lukioille) avulla vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, itseohjautuvuutta, sosiaalisia ja tunnetaitoja, ehkäistään syrjäytymistä ja turvattomuutta sekä lisätään osallisuutta ja motivaatiota. Hankkeen piiriin kuuluu 13 yhteistyölukiota Itä-Suomen alueelta ja hankkeen kokonaisbudjetti on 426 500 €. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma sekä hankeyhteistyölukiot.

Hankkeen tavoitteet:
1) Rakenteen / toimintojen kartoitus
2) Nuorten hyvinvoinnin toiminta-/neuvonta-/tukimallin luominen ja palvelurepertuaari
3) Hyvinvointitoimintojen toteuttaminen
4) Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten toimenpiteiden kohdentaminen
5) Lukiolaisten motivaatioprosessien kehittäminen
6) Yhteistyö, vertaistuki ja tiedon levittäminen
7) Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen hankkeen kehittämistyössä

Yhteistyölukiot:

 • Kallaveden lukio
 • Juankosken lukio
 • Kuopion klassillinen lukio
 • Kuopion lyseon lukio
 • Kuopion taidelukio Lumit
 • Nilsiän lukio
 • Leppävirran lukio
 • Sulkavan lukio
 • Vesannon lukio
 • Rautalammin lukio
 • Savonlinnan lyseon lukio
 • Suonenjoen lukio
 • Joroisten lukio

Nostoja:

– Lukio-opiskelijoiden hyvinvointivalmentajien (Meiju ja Mari) jalkautuminen hankelukioihin
– Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toimintamallin ja palvelurepertuaarin luominen olemassa olevia käytänteitä hyödyntämällä ja kartoitusten tarpeiden ja tulosten perusteella (valitaan lukioille ja nuorille sopivimmat toiminnot räätälöiden, kokeillaan pilotointeina uusia avauksia sovitusti)
– Syrjäytymisen ja pudokkuuden riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäiseminen tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntämällä
– Motivaatioprosessien kehittäminen 

NEST-keskus

Projektipäällikkö Sanna Oikari
+358 44 718 4884, sanna.oikari(at)kuopio.fi

Hyvinvointivalmentaja Mari Käpykangas
+358 44 7184133, mari.kapykangas@kuopio.fi

Hyvinvointivalmentaja Meiju Tiirikainen

+358 44 718 4249, meiju.tiirikainen@kuopio.fi

https://www.facebook.com/nestkeskus/