Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanke

Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanke starttasi keväällä 2023 Opetushallituksen hankeavustuksen mahdollistamana. Hanke jatkuu 31.7.2024 saakka ja siinä on mukana yhteensä 20 lukiota Itä-Suomen alueelta. Tutustu tarkemmin Itä-Suomen lukioverkostoon:

Hankkeen vaikuttimena on Opetus- ja kulttuuriministeriön 2022 julkaisema Lukiokoulutuksen laatustrategia. Tavoitteena strategiassa on luoda yhdensuuntaiset periaatteet laadunhallinnalle ja sen johtamiselle lukiokoulutuksessa vuoteen 2030 mennessä. Lukiokoulutuksen laatutekijät ovat strategian mukaisesti laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri sekä saavutettava lukiokoulutus.

Itä-Suomen lukioverkoston laatuhankkeessa tavoitteena on laatustrategian mukaisen laatutyön edistäminen Itä-Suomen lukioverkostossa sekä verkostolukioiden yhteistyön ja itäsuomalaisten lukioiden elinvoimaisuuden lisääminen. Yhteistyötä vahvistetaan Itä-Suomen lukioverkostossa tuomalla yhteen tietoa, osaamista, hyviä käytäntöjä ja resursseja. Päämääränä on luoda lukioverkoston yhteistä ekosysteemiä laadun ja saavutettavuuden parantamiseksi sekä vahvistaa hyvinvointia ja osallisuutta niin lukioyhteisöjen kuin digitaalisten oppimisympäristöjenkin osalta.

Yhteistyölukiot ovat:

 • Joensuun aikuislukio
 • Joensuun lyseon lukio
 • Joensuun yhteiskoulun lukio
 • Juankosken lukio
 • Kallaveden lukio
 • Kuopion aikuislukio
 • Kuopion klassillinen lukio
 • Kuopion lyseon lukio
 • Kuopion taidelukio Lumit
 • Lieksan lukio
 • Nilsiän lukio
 • Pyhäselän lukio
 • Rautalammin lukio
 • Savonlinnan aikuislukio
 • Savonlinnan lyseon lukio
 • Savonlinnan taidelukio
 • Siilinjärven lukio
 • Suonenjoen lukio
 • Tuusniemen lukio
 • Vesannon yhtenäiskoulun lukio

Hankkeessa työskentelee hankekoordinaattorin lisäksi lukiokohtaisia laatuagentteja, jotka käyttävät oman työnsä ohella hanketyöhön 2–3 vuosiviikkotuntia.

Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanketta koordinoi Kuopion kaupunki ja NEST-keskus.

Lisätietoja: Hankekoordinaattori Ilse Parviainen, +358 447181379, ilse.parviainen(at)kuopio.fi