Suomessa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Vuonna 2021 voimaan astunut laajennettu oppivelvollisuus pyrkii turvaamaan kaikille tarpeellisen osaamisen, yhdenvertaistamaan osaamista sekä lisäämään hyvinvointia.

Itä-Suomessa on käynnistymässä kaksi EU-rahoitteista hanketta, joissa pyritään lisäämään opintoihin kiinnittymistä ja ehkäisemään koulupudokkuutta toisen asteen opinnoissa. Hankkeille on todellinen tarve, sillä esimerkiksi Savon koulutuskuntayhtymässä noin 700 henkilöä keskeyttää ammatilliset opintonsa vuosittain ja heistä noin puolet tippuu tavoittamattomiin jääden ilman tukea.

Lukiolaisten koulupudokkuuteen pureutuvassa Meijän lukio -hankkeessa opinnoista suoriutumisen työkaluja on tarjolla monipuolisesti erilaisen tuen, toiminnan ja digitaalisten ratkaisujen avulla. Opiskelijoille järjestetään matalan kynnyksen toimintoja, hyvinvointia tukevia tapahtumia ja mittauksia sekä vahvistetaan opiskelutaitoja ja annetaan tukea opiskelukyvykkyyteen. Hankkeessa lisätään myös opettajien osaamista vastaamaan opiskelijoiden, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä edistetään opettajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Lisäksi vahvistetaan huoltajien ymmärrystä nuorten hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä tuetaan huoltajia nuoren rinnalla kulkemisessa opintojen aikana.

Hankkeessa ovat mukana Kuopion lukiokoulutus, Siilinjärven lukio, Vesannon lukio, Rautalammin lukio, Suonenjoen lukio, Leppävirran lukio, Joroisten lukio, Savonlinnan lyseon lukio ja Sulkavan lukio.

Wörtti-hankkeessa nuorille aletaan tarjota lisää mahdollisuuksia tulla kohdatuksi ja saada oikea-aikaista ja tarpeen mukaista ohjausta, tukea ja hoitoa omalla polullaan. Myös nuoret itse kutsutaan mukaan toimintamuotojen uudistamiseen. Hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Savon hyvinvointialue. Osatoteuttajina mukana ovat Savon koulutuskuntayhtymä, Siilinjärven kunta ja Kuopion kaupunki.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päätti 23.1.2024 puoltaa hakemuksia, joilla hankkeille haetaan EU-tukea yhteensä 2,6 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahastosta.

Meijän lukio – Lukiolaisten koulupudokkuuden ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen Itä-Suomessa
1.1.2024-30.6.2026

EU- ja valtion rahoitus 1 052 855 €, kuntien omarahoitus 263 214 €, kokonaisrahoitus 1 316 069 €.

Sanna Oikari, projektipäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue, Kuopion lukiokoulutus, Kuopion kaupunki
p. 044 718 4884, sanna.oikari@kuopio.fi

Oheinen tiedote ESR-hankkeesta on julkaistu:

https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/nuorille-lisaa-tukea-koulutuspolun-lapi-kulkemiseen.html