Itä-Suomen lukioverkoston laatuhankkeessa käynnistyivät syyskuussa opiskelijoiden laatutörmäytykset, kun joukko Savonlinnan Lyseon ja Savonlinnan Taidelukion opiskelijoita kokoontui paikallisiin nuorisotiloihin pohtimaan, ideoimaan ja kehittämään lukiokoulutuksen laatua.

Ensin otettiin tuntumaa Lukiokoulutuksen laatustrategiassa nimettyihin laatutekijöihin. Miten lukiolaiset ymmärtävät laatutekijät ja millaisia asioita niihin heidän mielessään liittyy lukion arjessa?

Työskentelytilassa oli seinillä tekstit:

Laadukas oppiminen

Hyvinvointi ja osallisuus

Kehittyvä toimintakulttuuri

Saavutettava lukiokoulutus

Lukiolaiset saivat kynät ja liimalappuja ja pääsivät kunkin tekstin alle omia näkökulmiaan kirjaamaan.

Kehittyvän toimintakulttuurin kohdalla tuli stoppi ja parahdus: Mitä tämä tarkoittaa?!

Siinä sitten tuumailtiin yhdessä koko porukalla, mitä kyseisellä laatutekijällä mahdetaankaan tarkoittaa.

Opiskelijoiden kanssa tuli hyvä muistutus siitä, että ensin on päästävä samalle kartalle, jotta voidaan yhdessä suunnistaa. Laatutyö on tuonut tullessaan monenlaista termiä ja tavoitetta, joiden osalta yhteisen ymmärryksen lisäämistä tarvitaan niin hanketyössä kuin lukiohenkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmienkin kanssa.

Ensimmäisessä opiskelijoiden laatutörmäytyksessä opiskelijat tekivät omia nostojaan siitä, miten laatutekijät heidän lukioarjessaan parhaimmillaan näkyvät. Muun muassa tällaisia kiteytyksiä opiskelijoilta tuli:

  1. Oppimisympäristö on laadukas ja opetusmenetelmät monipuolisia
  2. Lukiossa on turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri
  3. Tukea on riittävästi saatavilla ja erilaiset tarpeet huomioidaan
  4. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua vaikuttamiseen ja kehittämiseen
  5. Kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella, oppia ja päästä kouluun

Isot kiitokset vielä Savonlinnan porukalle upeasta työskentelystä ja arvokkaista laatutyön näkökulmista!

Laatutörmäytykset jatkuvat Itä-Suomen lukioverkostossa marraskuussa. Ihmetellään yhdessä opiskelijoiden kanssa laatua lisää.