Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi-hanke on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Helmikuussa 2.2.2022 järjestettiin hankkeen Kick off-tapahtuma, jossa kerrottiin digitaalisen ekosysteemin rakentumisesta ja sähköisen oppimisalusta Itä-Suomen eLukio-moodlen käyttöönotosta sekä sähköisten oppimateriaalien tuottamismahdollisuuksista.

Järjestämme hankkeen piiriin kuuluvien lukioiden opettajille moodle- ja tekijänoikeuskoulutuksia keväällä 2022:

MOODLE-KOULUTUS ALKEET 22.2. klo 12.00-15.30, Google Meet
MOODLE-KERTAUSKOULUTUS 23.2. klo 12.00-15.30, Google Meet
SISÄLLÖNTUOTANTOKOULUTUS / VERKKOPEDAGOGIIKKA-KOULUTUS
12.4. klo 9-15 (yleinen osuus klo 9-11, työpaja klo 12-15) Google Meet (ETÄKOULUTUS)
MOODLE-KOULUTUS ALKEET 1.4. klo 9.00-12.30, Google Meet (ETÄKOULUTUS)
TEKIJÄNOIKEUSKOULUTUS 26.4. klo 14.00-15.30, Teams (ETÄKOULUTUS)
MOODLE-KYSELYTUNTI 29.4. klo 9.00-11.00 (ETÄTILAISUUS)

Hankkeen toteutus ja eteneminen

Kuinka hankkeessa on edetty Itä-Suomen eLukio-moodlen valmistumiseen? Syksyllä 2020 on luotu digitaalisen ekosysteemin suunnitelma. Keväällä 2021 on toteutettu pilotointina opettajien ja opiskelijoiden osaamiskartoitukset, joissa on kartoitettu mm. millaisia digitaitoja halutaan oppia ja millaista digiosaamista toimijoilla jo on. Syksyllä 2021 opettajien osaamiskartoitusta on kohdennettu, ja on kartoitettu opettajien olemassa oleva digi-osaaminen, tulevaisuuden digitaaliset osaamistoiveet sekä osaamisen jakamisen mahdollisuudet. Samalla on selvitetty, millainen sähköinen oppimisalusta nähdään toimivana.

Toiveina sähköiselle alustalle on mm. olleet:

  • Käyttäjien hallinta
  • Opintojaksojen mallipohjat ja ohjeet moodleen
  • Laatukriteerit
  • Opetusta tukevat analytiikka- ja arviointityökalut
  • Helppokäyttöisyys ja toimivuus
  • Visuaalisuus

Näiden kartoitusten ja tulosten pohjalta on rakenneltu vaiheittain Itä-Suomen alueelle yhteistä ja yhtenäistä digitaalista ekosysteemiä ja oppimisalusta moodlea. Hankkeessa on siten tavoitteiden mukaisesti luotu uudenlaista toimintakulttuuria lukioverkoston osaamisen tunnistamiseen, oppimateriaalien tuottamiseen ja jakamiseen sekä verkkopedagogisen osaamisen kartoitukseen ja lisäämiseen.

Työelämäopintojakso – esimerkki oppimateriaalista

Hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena on ollut luoda työelämätaitoja lisäävä opintojakso. Opintojakso nostaa esiin työelämässä merkittäviä tietoja, taitoja ja asenteita. Oppimateriaali moodlessa koostuu viidestä pääluvusta ja monipuolisista tehtävistä, jotka tulee tehdä voidakseen edetä seuraavaan päälukuun. Oppimisen analytiikka ja edistymisen seuranta on huomioitu opintojaksoa rakenneltaessa. Opettajille on luotu tueksi oma opintojakson opettamista helpottava työkalupakki. Työelämäopintojaksoa on laatinut Jari Ukkonen, lukion vanhempi lehtori Kuopiosta ja Nuori yrittäjyys ry. Pohjois-Savon aluepäällikkö.

Yhteistyö hankkeessa

Hankeaikana yhteistyötä on tehty mukana olevien 13 lukion kanssa. Lukioiden rehtoreista muodostuva ohjausryhmä on toiminut hankkeen toiminnan, edistymisen ja tulosten hyödyntämisen kannalta tärkeässä roolissa, samoin koordinaattorin avuksi luotu työryhmä. Hankeaikana on koulutettu moodlen pääkäyttäjiä, ja kevään 2022 aikana tarjotaan yleisiä koulutuksia kaikille. Lisäksi keväällä 2022 luodaan moodlen käyttöönoton tueksi digitiimi, jonka tehtävänä on mm. toimia tukena oppimisympäristössä ja auttaa koulun arjessa digiasioissa. Hankeaikana on tehty tiivistä yhteistyötä Mediamaisteri Oy:n kanssa, joiden asiantuntemuksella moodlea on rakenneltu osaamiskartoitusten toiveet huomioiden.

Lisäksi esimerkkinä innovatiivisesta oppimisympäristöstä yhteistyötä on tehty Itä-Suomen yliopiston Sm4rt LOC – Pakohuonelabotorion kanssa projektitutkija Ville Tahvanaisen johdolla. Hankeaikana on yliopiston asiantuntemuksella rakenneltu virtuaalinen pakohuonepeli, joka on tarkoitettu ihmisen biologian opintojaksolle (bi5, lops2021). Opintojaksoa on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Marja Tihtarinen-Ulmanen, biologian ja maantieteen lehtori Kuopion klassillisesta lukiosta.