Pääsin itse testaamaan ensimmäistä kertaa tekoälykurssirakentajaa alkusyksystä. Oli vaikuttavaa, miten muutaman speksin syöttämisen jälkeen kurssin sisällöt alkoivat rakentua näytöllä. Ainakin pikaisen silmäilyn perusteella tekoäly teki kelpo sisällöt. Nopeasti ja helposti. Kokeiluni jälkeen tekoälykurssirakentaja on täydentynyt ominaisuudella, jossa kurssi voidaan luoda syöttämällä sille pdf-tiedostona oma datalähde. Tiedosto tallentuu oppimisympäristön omaan data-altaaseen, josta se ei pääse valumaan Open AI:n käyttöön. Työkaluista löytyy nykyisellään myös tekoälykoerakentaja, joka tekee ehdotuksen kokeeksi H5P-tehtävinä sille syötetyn asiakirjan sisällöstä.

Tämä on yksi esimerkki tekoälystä koulutuksessa, ja vastaavia on paljon lisää. Tekoälyn tulevaisuus koulutuksessa on kutkuttava kysymys. Se laittaa nopeasti mielikuvituksen liikkeelle ja synnyttää erilaisia kuvia tulevaisuuksista tekoälyavusteisessa koulutuksessa. Avatarit luennoimassa opiskelijan tarpeisiin ja oppimistyyleihin parhaiten soveltuviksi räätälöidyillä sisällöillä, tavoilla ja kielillä. Oppimisympäristöissä opiskelijoita sparraavat robotit. Tekoälyavusteiset sovellukset ajantasaisen tuen ja avun tarpeen mahdollistajina. Henkilöstö keskittymässä siihen, mitä tekoäly ei niinkään hallitse: pedagogiikkaan, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, luovuuteen, ihmisten väliseen kohtaamiseen ja kompleksisuusajattelun kehittämiseen.  Dashboard näyttämässä dataa siitä, missä koulutuksessa mennään. Kovin pitkälle ei tarvitse edes kuvittelun avulla pinnistää, vaan monet mahdollisuudet ovat jo olemassa.

On tärkeää pyrkiä myös näkemään tulevaisuuteen ja ajatella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Toiminta alkaa ajattelusta. Ei ole yhdentekevää, mitä ajatellaan, koska sillä on taipumus muuttua tekemiseksi.

Syksyn aikana olemme Itä-Suomen lukioverkoston laatuhankkeessa työskennelleet opiskelijoiden laatutörmäytystyöpajoissa, joissa tulevaisuusvisiointi on ollut osa työskentelyä. Saimme vetoapua Sitran Tulevaisuustaajuus-työmenetelmästä, jossa virittäytyminen, haastaminen, kuvittelu ja toiminta ovat tulevaisuusajattelun keskeiset vaiheet.

Teknologia ja tekoäly ovat olleet läsnä myös opiskelijoiden visioissa. Opiskelijoiden mielissä yhdellä ”oikealla” tavalla opiskelun aika vaikuttaa olevan ohi. Pitkien luentomonologien aika vaikuttaa olevan ohi. Uskollisuus yhdelle oppimateriaalitarjoajalle vaikuttaa olevan ohi. Arvostetaan moninaisuutta oppimisessa, yksilöllisempiä ratkaisuja ja tapoja opiskella, erilaisten tarpeiden ja lähtökohtien huomioimista, hyvinvointia ja osallisuutta tukevia oppimisympäristöjä. Teknologian ja tekoälyn monipuolista hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Tekoäly näyttäytyy ennen kaikkea työkaluna. Samalla kaivataan vuorovaikutusta, kannustusta ja nähdyksi tulemista. Unelmien lukiossa jokainen saa olla rauhassa oma itsensä ja jokaiselle löytyy sopiva tapa ja tahti oppia ja oivaltaa.

Lisää teemasta: Jukka Sormusen ajankohtainen puheenvuoro Tekoälyn mahdollisuudet koulutuksessa (puheenvuorotallenne Kuopiossa 15.11.2023 järjestetystä tiedolla johtamisen seminaarista).