Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanke pääsi käynnistymään huhtikuussa, ja toukokuussa pidettiin lukioverkoston voimin yhteinen aloitusseminaari Kuopiossa. Vielä ennen kesälomia toteutettiin alkukartoituskyselyt verkostolukioiden opiskelijoille ja henkilöstölle yhteisen kehittämistyön pohjaksi. Kyselyt olivat avoinna 12.5.-5.6.2023. Ajankohta kyselylle oli haastava, sillä lukioissa olivat meneillään kiireiset kevätlukukauden viimeiset viikot. Vastauksia kuitenkin saatiin mukavasti. Isot kiitokset vielä lukioille yhteistyöstä! Opiskelijoiden kyselyyn vastasi yhteensä 1359 ja henkilöstön kyselyyn 215 henkilöä.

Opiskelijoiden ja henkilöstön kyselyt koostuivat samantyyppisistä aihealueista. Molemmissa kyselyissä oli hyvinvointiin, lukion ilmapiiriin, laadukkaaseen oppimiseen sekä kehittymis- ja kehittämistarpeisiin liittyviä teemoja.

Opiskelijoiden kyselyssä yhtenä kysymyksenä oli, mikä motivoi ja saa voimaan hyvin lukiossa. Ylivoimaisesti yleisen vastaus tähän kysymykseen oli kaverit. Paljon tuli muitakin syitä. Näin lukuvuoden alkuun niistä koostettuna sata syytä motivoitua lukiossa:

 1. Kaverit ja ystävät
 2. Toimiva vuorovaikutus opettajan kanssa
 3. Tauot päivän aikana
 4. Ihmisenä kasvaminen
 5. Hypärit ja välitunnit
 6. Viikonloput ja lomat
 7. Palautepäivät
 8. Musiikit välitunnilla aulassa
 9. Onnistumiset
 10. Yhteisöllisyys
 11. Joustavuus kursseissa
 12. Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
 13. Sisu
 14. Oppimistulokset
 15. Jokin ihmevoima
 16. Lepo
 17. Oikeasti työstään kiinnostuneet opettajat
 18. Seurustelukumppani
 19. Enemmän mahdollisuuksia sisältävä tulevaisuus
 20. Ajatus opintojen loppumisesta
 21. Hyvä ilmapiiri
 22. Kiva ja helposti lähestyttävä henkilökunta
 23. Innostuminen
 24. Keskinäinen kannustus
 25. Opiskelujen eteneminen
 26. Oman opiskelun muokkaaminen
 27. Tahdonvoima
 28. Uuden oppimisesta pitäminen
 29. YO-lakki
 30. Halu päästä yliopistoon
 31. Etäopiskeluun liittyvä tuki ja vertaistuki
 32. Paremmat mahdollisuudet päästä kiinnostavaan työhön
 33. Toive päästä pois koulusta
 34. Hyväksyvä asenne
 35. Erilaiset koulupäivät
 36. Liikuntatunnit
 37. Hiljaisuus
 38. Omalle oppimiselle sopivat menetelmät
 39. Opettajien ymmärrys
 40. Omat vapaa-ajan harrastukset
 41. Unelmat
 42. Taide
 43. Halu tehdä vanhemmat ylpeäksi
 44. Jaksonvaihtokahvit
 45. Omien tulevaisuuden vaihtoehtojen tavoittelu
 46. Läpi pääseminen
 47. Onnistumiset
 48. Rentous
 49. Lukion pieni opiskelijamäärä
 50. Kevyemmät aineet tasapainottamassa opiskelua
 51. Hyväksyvä asenne
 52. Saa energiaa porukassa ollessa
 53. Opot
 54. Oma tulevaisuus
 55. Pieni oppimiskuorma
 56. Ihmissuhteet
 57. Biljardi
 58. Pingis
 59. Hyvät työskentelytilat
 60. Päätäntävalta
 61. Kiinnostavat asiat
 62. Kansainvälisyysprojektit
 63. Kun ei ole liikaa tehtäviä
 64. Perhe ja läheiset
 65. Rakentava palaute
 66. Kotiin pääsy
 67. Kuraattori
 68. Lyhyet koulupäivät
 69. Omat korkeat odotukset
 70. Tasapainoinen lukkari
 71. Urheilu
 72. Saa välillä karkkia
 73. Tekoäly
 74. Musiikki
 75. Hyväksyvä ilmapiiri
 76. Viihtyisä ympäristö
 77. Musiikkiopinnot
 78. Ylimääräiset kivat proggikset
 79. Onnistunut tehtävien aikatauluttaminen
 80. Kuntosali
 81. Pakko käydä seuraavia kouluja varten
 82. Mukavat oleskelutilat
 83. Taukojumpat
 84. Tutortoiminta
 85. Vapaus ja vastuu tunneilla
 86. Omatoimisuus
 87. Ajatus lukiodiplomin tekemisestä
 88. Itsekuri
 89. Raha
 90. Vessan meemit
 91. Unelma tietystä urasta
 92. Ylioppilasjuhlat
 93. Erilaiset turnaukset
 94. Oma sänky
 95. Realistiset tavoitteet
 96. Hyvä aamupala ja hyvä kouluruoka
 97. Lukion omat tapahtumat ja juhlat
 98. Huumori
 99. Tietyt opintojaksot
 100. Tieto

Alkukartoituskyselyiden tuloksia käytetään Itä-Suomen lukioverkoston laatuhankkeen kehittämistyössä.

Jokainen lukio on saanut oman lukionsa vastaukset kyselyyn. Verkostotasolla kyselyiden koosteet ovat luettavissa täältä:

Itä-Suomen lukioverkoston henkilöstökysely — Touko-kesäkuu 2023 (nestcentre.eu)

Itä-Suomen lukioverkoston opiskelijakysely — Touko-kesäkuu 2023 (nestcentre.eu)

Lämpimät kiitokset vielä vastanneille!