Viime vuoden lopun ja alkuvuoden aikana olemme toteuttaneet lukioiden kanssa koontipalaverit hankkeen konkreettisista koulukohtaisista toimenpiteistä. Tämän vuoden aikana toteutamme hyvinvointivalmentajien työpanoksilla kouluille suunnattuja räätälöityjä toimintoja. Olemme myös tiivistäneet hankkeen yhteistyön mahdollisuuksia ja edistäneet hankeaikana muodostuvia tuotoksia, kuten hyvinvointibottia/-chattia ja hyvinvoinnin vuosikelloa. 

Toimintaa opiskelijoille:

Alkuvuonna toteutetun hankkeen toimenpiteiden kohdennuskyselyn mukaan opiskelijoille halutaan tarjota hankeaikana luontolähtöisiä menetelmiä, motivaatio-osaamisen lisäämistä, toiminnallista hyvinvointiluentoa sekä mm. yhteistä tutorkoulutusta. 

Ohessa kootusti esimerkkejä yleisimmistä kouluille toivotuista ja hankeaikana toteutettavista toimenpiteistä:

 • Elokuvaillat
 • Stressin- ja ajanhallintatunnit
 • Lautapeli-illat
 • Lajikokeilut
 • Teemapäivien tempaukset esim. ystävänpäivä- ja pääsiäis tempaukset
 • Alaesittelyt
 • Liikuntapäivät
 • Kevättapahtumat ja grillijuhlat
 • Motivaatiotyöpajat
 • Luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen
 • Toiminnalliset hyvinvointiluennot
 • Yhteinen tutorkoulutus

Esimerkkejä, mitä hankeaikana kouluilla on jo toteutettu:

 •  Yhteinen toiminnallinen hyvinvointipäivä 
 •  Glögitapahtuma kaikille opiskelijoille 
 •  Teemaviikon päätösbileet – Limudisco esiintyjällä koulun salissa
 •  Teatteriretki
 •  Hyvinvointiteemaiset aamunavaukset kevään ajan
 •  Oppilaitoskohtaisen opiskelijayhteistyön tiivistäminen ja ryhmäyttäminen: tutorit,   liikuntatutorit, opiskelijakunnan hallitus 
 • ”Lyseo tutuksi” -ilta yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Esimerkkejä eri hankelukioille kevätlukukaudelle suunnitelluista toiminnoista:

 • Projektiviikolle “hyvinvoiva lukiolainen” projekti (yhteistyöstä Kohti Nivelvaihetta ja sen yli- hankkeeen kanssa)
 • Kuopion keskustakampuksen yhteinen elokuvailta
 • Yön yli kestävä luontoretki toukokuussa Nilsiä/Juankoski lukioilla
 • Väitöskirjayhteistyö (“Minä voin ja minä soin – Ryhmälaulunopetus nuorten hyvinvoinnin edistäjänä”)
 • Ystävänpäivätapahtuma Joroisten lukiolla
 • Virkistysmatka Savonlinnaan Sulkavan lukiolaisille (keilaus ja elokuva opiskelijoille)
 • Yökoulu pakopeli -teemalla Joroisten lukioon
 • Usean hankelukion omat talviliikuntapäivät Tahkolle maaliskuun aikana
 • Teatteriretki Varkauden teatteriin Leppävirran lukion voimin
 • Kevätretki kansallispuistoon Suonenjoen lukiolla
 • Ohjelmaa “kevään viimeiselle koulupäivälle” useampaan lukioon
 • Osallistuminen kerran viikossa välitunneilla järjestettäviin hyvinvointicornereihin
 • Luonto- ja seikkailuliikuntatapahtuma esim. koulun liikuntapäivän tai muun teemapäivän yhteyteen (yhteistyössä Sakkyn kanssa)
 • Yhteistyö Liikuntaliisat – Xamkin liikunnanohjaaja opiskelijoiden kanssa → Oppituntisisältöjä hyvinvoinnista toiminnallisesti, podcast 
 • Lukioiden yhteiset tutorkoulutukset
 • Kevättapahtumat
 • Opiskelijayhteistyön tiivistäminen ja ryhmäyttäminen
 • Hyvinvointihyppärit hankelukioille, hyvinvointivalmentajat jalkautuvat eri yhteistyötahojen kanssa

Opettajat:

Hankeaikana opettajille tarjotaan motivaatio-osaamista lisäävää koulutusta, mm. Motivaatiokaupunki -koulutusta kouluttaja Riikka Salmisen johdolla. Syyslukukaudelle on suunnitteilla myös Nepsy/toiminnanohjaus-koulutusta. Tavoitteena on tarjota koulutusta kaksivaiheisesti:
1) Yleistä nepsy-koulutusta kaikille kiinnostuneille (Johdatus aiheeseen) sekä
2) syvempää nepsy-koulutusta kiinnostuneille.
Koulutusten aiheina mm. Nuorten neuropsykiatristen sekä toiminnanohjauksen pulmien huomioiminen opetuksessa ja koulun arjessa. 

Yhteistyökumppanimme esittäytyy / Liikuntaliisat:

Yhteistyön osalta esittelemme uutiskirjeissä yhteistyökumppaneitamme. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijoiden (Liikuntaliisat) kanssa on aloitettu lukiolaisten hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointiaamunavausten myötä.

Moikka moi täällä Liikuntaliisat!

Olemme toisen vuoden liikunnanohjaajaopiskelijoita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Opintojen ohella teemme hyvinvointiaiheista podcastia sekä somesisältöä. Sisältömme koostuu meidän elämästä, urapolusta ja hyvinvoinnista ripauksella huumoria. Pysähdymme myös syvällisempien ja tärkeiden aiheiden äärelle. Tänä keväänä toteutamme projektiharjoittelua, jossa jalkaudumme lukioihin toteuttamaan hyvinvointiviikkoja sekä kuukausittain julkaistavia aamunavauksia. Projektissamme teemme yhteistyötä Meijän lukio -hankkeen kanssa. Hyvinvointiviikkojen teemat pyörivät palautumisen, ravitsemuksen, aktiivisuuden sekä itsetunnon ympärillä. Viikoilla tulemme pitämään osallistavia workshoppeja sekä muuta hyvinvointiaiheista sisältöä.

Toivottavasti näemme keväällä!

Aurinkoisin terveisin
LIIKUNTALIISAT X JAKAMASSA HYVÄÄ
Sara, Essi, Ronia & Elma

Talous:

Hankkeen ensimmäinen maksatuskausi on syyskuu-joulukuu 2022. Sanna tekee helmikuun loppuun mennessä rahoittajalle 1. maksatuksen. Vuoden 2022 lopussa on laskutettu vuoden 2022 koulukohtaiset omarahoitusosuudet. 

Ajankohtaista:

 • Ohjausryhmän 1. kokous ma 20.2.23 klo 10-12

Hanketiimi esittäytyi ja toi nuorten jaksamisen ja hyvinvoinnin tärkeyttä esille helmikuun alussa Savonia ammattikorkeakoulun ja Savonian yTiimin järjestämässä Savon menestyvät yritykset -tapahtumassa:

Helmikuisin terveisin,

Sanna, Mari ja Meiju