Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi I -hanke lähenee hankekauden loppuaan. Hanke sai jatkorahoitusta Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi II – virtuaalitarjotin –jatkohankkeen myötä. Jatkohanke kestää 31.7.2024 saakka.

Päättyvässä parivuotisessa Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi I -hankkeessa on luotu yhteistä oppimisalustaa Itä-Suomen lukioiden verkkokoulutuskäyttöön. Samalla on vahvistettu alueellista yhteistyötä ja digitaalisen oppimisen kulttuuria.

Lue tarkemmin:
Hankkeen kehityskaari, tarina ja yhteistyö Mediamaisterin kanssa.

Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi II – virtuaalitarjotin -hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöä laaja-alaisella yhteistyöllä, painottaen toimintakulttuurin jalkauttamista pitkäjänteisellä hankekokonaisuudella. Hanke tähtää digitaitojen tunnistamiseen, käyttämiseen ja jakamiseen/jalkauttamiseen sekä digipedagogiikan kehittämiseen arviointia ja analytiikkaa hyödyntäen.

Hanke toteutetaan tavoitteiden sisällä kolmivaiheisena oppimisen ja opetuksen kehänä, jossa vaiheet ovat:
1. Oppimisen kehittämisen tarpeet
2. Digipedagogiikan hyödyntäminen
3. Oppimisen arviointi

Innovatiivisina avauksina jatkohankkeen avulla:
– Perehdytään motivaatiokaupunkiin
– Lisätään erityislinjojen opetustarjontaa
– Kehitetään pelillisyyttä ja virtuaalisuutta
– Aloitetaan yliopiston kanssa kolmivaiheinen opettaja-kumppanuus -yhteistyö digitaalisuutta hyödyntäen sekä
– Luodaan tutorverkoston osaaja-/osaamispankki