NEST-keskus toimii Itä-Suomen lukioiden tukena kansainvälisyyden ja työelämäyhteistyön kehittämisessä. Kunkin jäsenlukion palvelutarpeet ja painopisteet huomioidaan yksilöllisesti, minkä lisäksi toiminta tukee uusien lukion opetussuunnitelman perusteiden sekä uuden lukiolain mukaista toiminnan kehittämistä. Tärkeinä teemoina seuraavan kolmivuotiskauden aikana näyttäytyvät muun muassa kestävä kehitys, korkeakouluyhteistyö sekä koko koulun hyvinvointi. Verkostomaisena toimijana NEST-keskus mahdollistaa myös itäsuomalaisten lukioiden yhteistyön kehittämiseen painopistealoillaan. Palvelua voidaan tarjota eri toimijoille kansallisesti ja kansainvälisesti erillissopimusten mukaisesti.  

NEST-KESKUKSEN PALVELUT 

Kansainvälisyyden ja työelmäyhteistyön kytkeminen opetussuunnitelmiin  

”Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, kansainvälisyyteen ja jatkuvaan oppimiseen.” 

”Jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiuksia vahvistetaan lukion toimintakulttuurissa, laaja-alaisen osaamisen toteutuksissa ja kaikkien oppiaineiden opinnoissa” 

NEST-keskus tukee lukioita kansainvälisyyden ja työelämäyhteistyön jalkauttamisessa paikallisiin opetussuunnitelmiin. Suunnitelmat ja toimenpiteet laaditaan kunkin koulun painopisteiden ja tarpeiden mukaan. NEST-keskuksen asiantuntijat auttavat kouluja laatimaan kansainvälisyyden toimintasuunnitelman ja sisällyttämään kansainvälisyyttä jokaisen opiskelijan lukiopolulle.  

Hankeosaamista, neuvontaa ja sparrausta kouluille 

NEST-keskus opastaa hankehallinnossa kaikissa projektin vaiheissa hankesuunnittelusta rahoituksen hakemiseen, hankkeen hallinnointiin ja toteutukseen ja raportointiin. Toimintaan osallistetaan koulun toiveiden mukaan johdon ja opetushenkilökunnan ohella myös opiskelijoita. NEST-keskus kouluttaa, auttaa löytämään kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja tiedottaa kouluille kansainvälisyyttä ja työelämäyhteistyötä edistävistä hankemahdollisuuksista.  

Verkoston tuki 

NEST-keskus tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen kokemusten vaihtoon verkoston eri lukioiden välillä ja mahdollistaa alueellisen yhteistyön kansainvälisen toiminnan tai työelämäyhteistyön järjestämisessä. NEST-keskus myös hakee hallinnoitavakseen lukioiden kansainvälistymistä ja työelämäyhteistyötä tukevia projekteja sekä järjestää tapahtumia, joihin jäsenlukioiden henkilökunnalla ja opiskelijoilla on mahdollista osallistua.  

Kotikansainvälisyys 

Koulujen kanssa mietitään parhaiten sopivia keinoja kotikansainvälisyyden lisäämiseen. Kansainväliset vieraat, monikulttuurisuus koulussa, kielitietoisuus, globaalikansalaisuus ja virtuaalinen kansainvälisyys ovat esimerkkejä yhdessä kehitettävistä toimenpiteistä ja näkökulmista. 

Edunvalvonta ja näkyvyys 

NEST-keskus edustaa Itä-Suomen lukiokenttää sekä kansallisilla että kansainvälisillä areenoilla ja on mukana vaikuttamisen verkostoissa. Tällä hetkellä NEST-keskus vaikuttaa muun muassa kansallisessa Opetushallituksen kansainvälisyyden koordinaatiohankkeiden verkostossa sekä Suomalais-Venäläisessä opetusalan yhteistyöryhmässä. Lisäksi NEST-keskus on mukana Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ ja Nordplus -ohjelmien kansallisessa asiakas- ja kehittämispaneelissa.