Jasmin Riekkinen aloittanut Meijun sijaisena

Kuva: Jasmin Riekkinen

Tässä esittäytyy hankkeen uusi hyvinvointivalmentaja, tervehdys kaikille! Olen Jasmin Riekkinen, Kuopiossa asuva teologian maisteri. Olen aiemmin työskennellyt lukion uskonnon- ja psykologian opettajana sekä opettajana peruskoulun puolella. Nuorten hyvinvointi on minulle teemana erittäin tärkeä ja onkin mahtavaa päästä työskentelemään sen parissa. Toki sitä itse mieltää itsensäkin vielä nuoreksi, mutta todellisuudessa sitä taitaa olla jo siinä iässä, että usein huomaa sanovansa “silloin kun minä olin nuori…” Eli niiden omien nuoruustarinoiden ja muun osaamisen kautta lähden innolla mukaan edistämään nuorten jaksamista ja hyvinvointia!

Toimintaa opiskelijoille:

Hyvinvointikahvila Kuopion klassillisella lukiolla - Lautapeli-ilta Savonlinnan Lyseon lukiolla
Hyvinvointikahvila Kuopion klassillisella lukiolla – Lautapeli-ilta Savonlinnan Lyseon lukiolla

Hankkeemme on edennyt viime kuukausien aikana vauhdikkaasti. Hanke on toteuttanut koulukohtaisia nuorten jaksamista ja hyvinvointia lisääviä konkreettisia toimintoja ja palveluja, kuten talviliikuntapäiviä, hyvinvointicorneria, lautapeli-iltaa, LUMA-kahvilaa, elokuva-iltapäiviä, stressinhallinnan ja ajankäytön oppitunteja sekä motivaatiopajoja ja liikuntaliisojen luentoja.

Kehittämistoiminta:

Loppukevään tapahtumien suunnittelun ja toteutuksen lisäksi koostamme parhaillaan isompina kokonaisuuksina hyvinvoinnin vuosikelloa (valmistuu syyslukukaudella), hyvinvointibottia /-chattia, sekä QVL- JA QSL-mittausten pilotointia.

QVL- JA QSL-mittauksissa tarkoituksena on selvittää pilottihankelukioiden työelämän laadun nykytilanne ja tunnistaa vaikuttavimmat kehityskohteet työhyvinvoinnin parantamiseksi. Menetelmänä käytetään QWL-mittausta. Lisäksi halutaan lisätä työyhteisön osaamista työelämän laadun kehittämisessä. Samanaikaisesti molemmissa lukioissa testataan vastaavaa menetelmää (QSL-Quality of Student Life) opiskelukokemuksen mittaamiseksi. QSL-menetelmän kysymykset ja riskimittarit pyritään sovittamaan lukioiden toimintaympäristöön siten, että Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi –hankkeen hanketeemojen ja opettajien hyvinvointimittauksen tulosten välille saataisiin luotua yhteyksiä. Palvelu toteutetaan yhteistyössä tilaajan asiantuntijuutta hyödyntäen, jotta aikaansaatua toimintamallia voitaisiin käyttää jatkossa myös muissa lukioissa. Kyselyn toteuttaa Marko Kestin tutkijatiimi. Erityinen kehittämisen kohde on nuorten hyvinvoinnin mittaamiseen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden luomiseen tehokkaalle tekoälylle.

Valokuvaaja: Lauri Halme

Yhteistyökumppanimme esittäytyy / BEST HOPES COACHING

Moikka!
Me olemme Best Hopes Coaching ja tarjoamme ratkaisukeskeistä valmennusta yksilöille, ryhmille ja yhteisöille. Työskentelyssämme hyödynnetään ratkaisukeskeistä työskentelyotetta sekä meidän työntekijöiden vahvaa osaamista mielenterveyspuolelta.
Olemme aloittaneet keväällä 2023 kiertämään Savoa lukiolaisille suunnattujen motivaatiotyöpajojen merkeissä. Työpajoissamme nuoret pääsevät itse puhumaan ja itse asettamaan omia tavoitteita kohti omia unelmia. Kun nuori on saanut edes yhden työkalun, ajatuksen tai evään työpajasta, koemme onnistuneemme. Parhaimmillaan ratkaisukeskeinen valmennus tuottaa asiakkaalle kokemuksen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta, sekä toiveikkaammasta suhtautumisesta tulevaan
.

Jokaiselle ongelmalle voidaan tehdä jotain – etsitään yhdessä keinot miten!
Sitä lisää, mikä toimii!
Akseli & Perttu


Humak-harjoittelijat Anni ja Joonas esittäytyvät / Kuopion lukioiden tutoreiden yhteiskoulutus

Humak-harjoittelijat Anni ja Joonas

Toteutamme hankkeessa innovatiivisena avauksena ja toiminnan yhtenäistämisenä Kuopion lukioiden tutoreiden yhteiskoulutuksen.

”Hei täällä kirjoittelee toisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijat Joonas Ropponen ja Anni Immonen. Olemme aloittaneet
työharjoittelun Meijän lukio -hankkeessa huhtikuussa ja olemme mukana tiimissä loppukevään ajan. Harjoittelumme työtehtäviä ovat
esimerkiksi Kuopion lukioiden yhteisen tutor-koulutuksen suunnittelu ja toteutus, hanketyöhön ja sen verkostoon tutustuminen,
hyvinvointitapahtumiin osallistuminen sekä palaverit. Luokkakavereina haluamme tuoda hankkeeseen yhteisöpedagogin
tietoa ja taitoa, sekä olemme innoissamme oppimassa uusia asioita.”

1. KEVÄT 2O23: Lukiolaisten liiton tutorkoulutus 4.5.
2. KEVÄT 2023: Koulukohtaiset tutoreiden ryhmäytymiskoulutukset touko-kesäkuussa 2023
3. SYKSY 2023: Tutoreiden yhteiskoulutus

Toimintaa jalkautetaan jatkossa myös muille hankelukioille ja syyslukukauden aikana luodaan tutorin käsikirja kaikkien hankelukioiden käyttöön.


Opetushenkilöstön koulutukset syyslukukaudella 2023 / Mininepsy ja RSMP-koulumotivaatiovalmennus


Hanke toteuttaa syyslukukaudella hankesuunnitelman ja hankelukioiden kohdennustoiveiden mukaisesti Mininepsy -koulutusta (livetoteutus Kuopiossa) ja RSMP -koulumotivaatiovalmennusta (etätoteutus). Koulutuksiin on erillinen ilmoittautuminen, lisätietoja Sannalta (sanna.oikari@kuopio.fi)

Talous:

  • Hankkeen 1. maksatus ajalta syys-joulukuu 2022 on tehty.
  • Meneillään hankkeen toiminta- ja maksatuskausi 1.1.-30.6.2023 (Sanna tekee maksatuksen elokuun loppuun mennessä)
  • Taloudesta huomioitavaa:
    • Hanketiimi on luonut jokaiselle koululle oman toimintasuunnitelman ja budjetin. Talousseurantaa tehdään reaaliajassa (pyydämme ilmoittamaan, jos teillä on hankkeelle toteutuvaa toimintaa). Noudatamme rahoittajan kilpailutusohjetta:

Kansallisen tai EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että niiden hankinnassa on noudatettu lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Jos hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia, tulee tuensaajan tarvittaessa kyetä näyttämään, että hankinnasta aiheutuva kustannus on kohtuullinen. Kustannusten kohtuullisuus voidaan todentaa siten, että kynnysarvon alittavasta hankinnasta pyydetään tarjous vähintään kolmelta tarjoajalta sähköpostitse tai muulla tavoin dokumentoidusti.

  • Rahoittaja ei korvaa välipala- eikä kalustekustannuksia ostopalveluista

Tulevat tapahtumat / Ajankohtaista:

  • Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi Itä-Suomessa -hankkeen yleinen kyselytuokio ma 22.5.23 klo 14-15.30 / Teams
  • Suomen Akatemian rahoittama tutkimus toisen asteen opiskelijoiden motivaatiosta, perfektionismista ja hyvinvoinnista (kysely auki 2.6.23 saakka, tutkija Heta Tuominen on lähettänyt sähköpostitse ohjeistuksen)
  • 8.8.23 Sisä-Savon lukioiden yhteinen veso
  • Pelaamisella hyvinvointia ja online-tapahtuman rakentaminen, 3.10.-29.11.2023 (2.jakso) klo 14.30–16.30/17.30

keväisin terveisin,
Sanna, Mari, Meiju, Jasmin, Anni ja Joonas

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Sanna Oikari
+358 44 718 4884, sanna.oikari@kuopio.fi 

Hyvinvointivalmentaja Mari Käpykangas
+358 44 7184133, mari.kapykangas@kuopio.fi

Hyvinvointivalmentaja Jasmin Riekkinen (Kuopion ja Vesannon lukiot) 2.5. alkaen
+358 44 718 4249, jasmin.riekkinen@opedu.kuopio.fi

Hyvinvointivalmentaja Meiju Tiirikainen (perhevapailla 2.5. alkaen)
+358 44 718 4249, meiju.tiirikainen@kuopio.fi 

https://nestcentre.eu/nuorten-jaksaminen-ja-hyvinvointi-ita-suomessa-hanke/